Red de Zwarte Populier!

Help mee!

Wilt u ons steunen stuur ons dan uw naam en e-mail adres.


Help mee de zwarte populier en het cultureel landschappelijk erfgoed van Opijnen Boveneind te redden.

Aan de Waaldijk in Opijnen staat een 112 jaar oude zwarte populier. Het is één van de weinig overgebleven bomen die na de dijkversterking van Tiel – Waardenburg in 1996 is blijven staan. De monumentale boom staat binnendijks aan de voet van de dijk en staat symbool voor alle prachtige oude bomen die er zijn gekapt en waar geen nieuwe bomen meer terug geplant mochten worden na de dijkversterking. De zwarte populier staat ook symbool voor het samengaan van de natuur en cultuurhistorie. Op het smalste stukje grond tussen dijk en straat kijkt de boom uit op een nog compleet boerenerf met een hoogstamfruitboomgaard. Links en rechts naast dit boerenerf bevinden zich enkele typisch Betuwse boerderijen.

Het ensemble boerderijen in Opijnen Boveneind is de laatste, nog redelijk authentieke plek op het traject Tiel-Waardenburg, waar te zien is hoe de ontwikkeling van het boerenbedrijf heeft plaats gevonden vanaf 1850. Het vertelt hoe de boeren leefden, werkten en wat hun relatie was tot de uiterwaarden  en de Waal. Ze woonden binnendijks, waar ook het voer voor de koeien werd verbouwd, zoals bieten en tarwe; zo gauw het mogelijk was liepen de koeien buitendijks en werd er op de uiterwaarden gemolken en gehooid. Een andere belangrijke vorm van inkomsten was het fruit uit de hoogstamfruitboomgaarden die bij de boerderij stonden.

Dijkversterking

Nieuwe dijkversterking is nodig omdat de bestaande dijken niet meer voldoen aan de huidige normering voor veiligheid. Het Waterschap werkt daarom aan plannen om de Waaldijken te verhogen en versterken. Het Waterschap geeft in haar presentaties aan een vierkante, brede dijk te willen aanleggen. Deze dijk wordt van de binnen- tot buitenteen ongeveer 100 m breed en er mogen opnieuw geen bomen terug geplant worden. Door deze plannen verdwijnt ons uniek en karakteristiek binnendijks Betuws landschap letterlijk onder de dijk en is onherroepelijk en voor altijd verloren. Voorstellen om buitendijks te verzwaren zijn tot nog toe afgewezen omdat er zich buitendijks een klein ooibosje bevindt dat onder de Natura 2000 wetgeving valt. Een damwand zou de boom en het landschap kunnen sparen.

Back to Top