11 januari 2019 – Update Waterschap

Dijkversterking naar buiten op dijkvak 28 buiten is voor als nog niet mogelijk vanwege een klein ooibosje (zie foto nr 13)  Uit het onderzoek door Sweco in opdracht van het Waterschap, blijkt echter zoals verwacht dat de kwaliteit van het ooibosje relatief arm is. Hoewel de oppervlakte klein is kwalificeert het zich voor Natura 2000 omdat er meerdere kleine oppervlakten in de uiterwaarden aanwezig zijn, die zich samen wel als Natura 2000 kwalificeren.

Waterschap onderzoekt mogelijkheden voor compensatie elders.

Dan herplant je dit ooibosje toch meer richting uiterwaarden?!
Echter: “Zachthoutooibos mag alleen in de zogeheten kerngebieden worden gecompenseerd en daar valt dit gebied niet in” (reactie Waterschap)

Back to Top