11 oktober 2018 – Bomen van Betekenis langs de rivier de Waal

In opdracht van stichting Onze Waal inventariseert de stichting Heg en Landschap ‘Bomen van Betekenis langs de rivier de Waal’. In de Nieuwsbrief van oktober 2018 (onder Projecten) schrijft stichting Heg en Landschap “Bewoners hebben ons gewezen op monumentale bomen die bedreigd worden door de ingrijpende riviermaatregelen. Soms lijken er goede alternatieven te zijn waardoor de betreffende boom behouden kan blijven. Zoals bijvoorbeeld een 111 jaar oude, vitale zwarte populier in Opijnen. Buurtbewoners strijden voor het behoud van hun erfgoed. De stichting Onze Waal, onze opdrachtgever, zal waar mogelijk alles doen om bewoners te helpen om deze bomen te behouden”.

Back to Top