17 augustus 2018 – Landelijk Register van Monumentale Bomen

In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. 

Op 17 augustus 2018 is de zwarte populier aan de Waaldijk te Opijnen Boveneind geregistreerd onder nummer 1694963 in het Landelijk Register van Monumentale Bomen en voldoet aan  alle criteria die door de Bomenstichting worden gesteld.

Back to Top