2 november 2018 – Opijnen Boveneind vreest kaalslag

2 november 2018

Bewoners uit Opijnen die zich hebben verenigd in de groep ‘Opijnen Boveneind’ hebben vrijdag 2 november hun visie met 196 steun- en adhesiebetuigingen aangeboden aan heemraad Goos den Hartog.  Met deze visie roept ‘Opijnen Boveneind’ op om voor dijkvak 28 een zodanige oplossing te kiezen, dat onder andere de Zwarte Populier en het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed gespaard kunnen blijven. De groep bestaat uit inwoners van de Zandstraat, de Waaldijk en streekgenoten. Ook hebben zij een aantal activiteiten georganiseerd om het gebied op de kaart te zetten. Zie ook een eerder artikel dat in Het Kontakt is verschenen.

Back to Top