21 juni 2019 – Opijnen vecht voor populier

21 juni 2019 – Opijnen vecht voor populier

Schriftelijke reactie van Gemeente West Betuwe op 2 juli:

‘De zwarte populier staat niet op de lijst van Monumentale en Beschermingswaardige Bomen, maar zijn status is gelijk aan bomen die wel expliciet op deze lijst voorkomen.

Indien er voor deze boom een kap vergunning wordt aangevraagd, dan wordt deze getoetst conform de weigeringsgronden conform artikel 4:11 lid 3 van de APV.’

Back to Top