25 februari 2019 – Bert Maes

Bert Maes van Ecologisch Adviesbureau Maes

Het is inderdaad met zekerheid een Zwarte populier (Populus nigra) en afgaande op de habitus ook de echte wilde autochtone variëteit. Een zeldzame boomsoort en sowieso zijn er weinig exemplaren van deze afmeting. Vanwege de zeldzaamheid en als cultuurhistorisch, ecologisch en genetisch erfgoed is er alle reden om te boom te behouden. Dergelijke vitale bomen kunnen bovendien nog tenminste honderd jaar ouder worden. Met enige creativiteit moet het goed mogelijk zijn om deze boom te behouden. Soms kan bijvoorbeeld een extra damwand of extra plaatselijke versteviging aan de rivierkant, de geplande versteviging van een dijklichaam onnodig of minder rigoureus maken. Binnen de waterstaat techniek worden wel vaker creatieve oplossingen gevonden”.

Bert Maes is ecoloog, cultuurhistoricus en specialist op het gebied van inheemse bomen en struiken.

Back to Top