Over ons

Wie zijn wij?

De Waaldijken worden verhoogd en versterkt om de veiligheid van Nederland en ons, als directe bewoners aan de dijk, te verhogen. Als bewoners van het buurtschap “Opijnen Boveneind”, allen wonend aan de Zandstraat én aan de dijk, delen wij dit uitgangspunt. Echter, naar aanleiding van de presentatie van het Waterschap op 29 maart 2018 en de daar verspreide concepten over de mogelijke dijkversterking, maken wij ons ook ernstige zorgen over de toekomst van dit gebied en lijkt ons woongebied bovendien buitensporig te worden getroffen. 

Bewoners Opijnen Boveneind

Wat willen wij!

Wij, buurtbewoners van het buurtschap “Opijnen Boveneind” en allen wonend aan de Zandstraat én aan de dijk, delen het uitgangspunt van veiligheid. We maken ons echter ernstig zorgen over de toekomst van ons agrarisch en ecologisch erfgoed in ons binnendijks gebied. Daarom maken we ons sterk voor het behoud van de hoogstamboomgaarden en de zwarte populier. We willen voorkomen dat er opnieuw waardevolle natuur en cultuur verdwijnt zoals dat eerder gebeurde in jaren negentig toen er op dit traject alle bomen en 11 dijkhuizen verdwenen. Volgens ons zijn er elegantere oplossingen mogelijk dan het storten van een berg zand ter breedte van bijna honderd meter. Er zijn meer mogelijkheden om de veiligheid te garanderen én dit stukje waardevol cultuurhistorisch rivierenland te behouden. Het is de moeite waard te onderzoeken welke nieuwe technieken hiervoor een oplossing bieden.

Alle huizen en bomen verdwenen voor de dijkversterking van
1996; alleen de zwarte populier bleef staan (dijkvak 28).
Het stukje uiterwaarden tijdens de dijkversterking van 1996, dat willekeurig is aangewezen als habitat type ‘ooibos’ (dijkvak 28).
Overzichtstekening 1920. Alle dijkhuizen werden gesloopt voor de dijkversterking van 1996 (dijkvak 28).

De dijkhuizen zijn gesloopt en de dijk met berm zijn 30 meter richting Zandstraat verlegd en verzwaard. Op het smalste gedeelte tussen dijk en straat, bevindt zich het ensemble boerderijen met de bijbehorende hoogstamboomgaarden en de zwarte populier. Bij de komende dijkversterking zal ook dit agrarisch erfgroen uit begin van de vorige eeuw verdwijnen.

Wat hebben wij gedaan!

Om onze argumenten kracht bij te zetten hebben we een netwerk opgebouwd van deskundige personen die hebben gekeken naar ecologie, cultuurhistorie en agrarisch landschap.

  • Het Gelders Genootschap heeft een Cultuurhistorische Waardestelling opgesteld van de vier beeldbepalende boerderijen. [Klik hier voor het rapport]
  • Suzan Jurgens, historisch geograaf en dé hooiberg deskundige van Nederland, heeft vanuit haar expertise, de natuur-en cultuurhistorische waarden van met name de percelen Zandstraat 60-61 beschreven. [Klik hier voor het verslag]
  • Bureau Blom Ecologie, een onafhankelijk ecologisch adviesbureau gespecialiseerd in ecologische vraagstukken, heeft een ecologische verkenning uitgevoerd van de ecologische waarden. [Klik hier voor het rapport]

De resultaten van deze onderzoeken hebben wij overhandigd aan het waterschap en de gemeente Neerijnen. We hebben de uitkomsten vervolgens besproken met de vertegenwoordigers van het waterschap en heemraad Goos den Hartog.

Wat hebben wij bereikt!

Bij het vaststellen van de voorkeursvariant heeft het waterschap aangegeven dat ons dijkvak nadere studie behoeft. De ecologische waarde buitendijks wordt opnieuw bekeken, de landsadvocaat houdt de procedures met betrekking tot Natura 2000 tegen het licht en de gemeente Neerijnen (tegenwoordig West Betuwe) wordt bevraagd naar hun waardering over de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het ensemble. We wachten nog op de uitslag van deze studies.

Back to Top