Presentatie Stichting “Onze Waal”

Wordt verwacht:

Presentatie Stichting “Onze Waal” Presentatie van het project ‘Bomen met betekenis langs de Waal’ door Stichting ‘Onze Waal’ In dit project worden honderden bijzondere bomen in de Waaluiterwaarden in kaart en beeld gebracht en vertellen bewoners hun persoonlijke ervaringen over 10 monumentale bomen. De Zwarte Populier is één van deze monumentale bomen.

Back to Top