Vervolgonderzoek RAAP

Vervolgonderzoek RAAP

In 2016 heeft het RAAP Archeologisch Adviesbureau een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische en archeologische waarden van het dijktraject Tiel-Waarden burg. (citaat) Hieruit is gebleken dat het landschap waarin de dijk ligt nog gaaf tot zeer gaaf is en in veel opzichten bijzonder. Opvallend zijn de brede uiterwaarden, zoals de uiterwaard bij Ophemert, de Heesseltsche Uiterwaarden en de Rijswaard bij Waardenburg. Binnendijks scoren de historische kernen hoog doordat het historisch stratenpatroon en de bebouwing gaaf behouden zijn. Ook vallen grote delen van de oeverwallen in deze score, omdat naast het wegenpatroon de verkaveling en het grondgebruik goed behouden zijn gebleven” In april/mei 2019 wordt opnieuw een onderzoek gedaan door bureau RAAP en zal ook het cultuurhistorisch erfgoed/ groen en het binnendijks landschap van ‘Opijnen Boveneind’ in het onderzoek worden meegenomen.

Back to Top